Goed verhuurderschap

In veel beleidsnotities van het ministerie van Binnenlandse Zaken, maar ook van lokale overheden, wordt gesproken over Goed-verhuurderschap. Dit begrip wordt in geen enkele notitie concreet uitgewerkt, althans niet zo concreet dat gemeten kan worden of een verhuurder voldoet aan de eisen van Goed-verhuurderschap of niet.

Stichting KKVV heeft het begrip Goed-verhuurderschap zichtbaar en meetbaar gemaakt door dit te vertalen in een keurmerk. Het keurmerk Goed-verhuurderschap is per verhuurpand te behalen.

 

Wat is Goed-Verhuurderschap?

Goed-verhuurderschap is een van de thema’s in de Nationale Woonagenda en wordt sinds eind 2017 door het ministerie van Binnenlandse Zaken gebruikt in diverse notities. Goed-verhuurderschap staat voor gelijke behandeling van iedereen die een huurwoning zoekt, het handelen in overeenstemming met het huurrecht, dat verhuurders open en transparant zijn over de gestelde eisen, dat huurders bij onvrede over de verhuurder gebruik kunnen maken van hun wettelijke mogelijkheden en daarbij niet hoeven te vrezen voor intimidatie en dat richting de huurder niet ten onrechte bemiddelingskosten in rekening worden gebracht. Voor huurders geldt dat die zich dienen te houden aan gemaakte afspraken.