Over ons

Op 14 januari 2020 is de Arnhemse Verhuurders Vereniging (AVV) opgericht. De AVV heeft zich ten doel gesteld om de algemene belangen van verhuurders van woningen in Arnhem te behartigen, waarbij tegelijkertijd het algemeen belang van de stad Arnhem in ogenschouw wordt genomen. De directe aanleiding hiervoor was het “Plan van Aanpak Woningsplitsing en Verkamering” van de gemeente Arnhem.

De AVV is door de gemeente Arnhem erkend als gesprekspartner.

De AVV wil een vereniging zijn voor nette verhuurders. Een substantieel gedeelte van de Arnhemse particuliere verhuurders heeft zich georganiseerd in de AVV. Van de leden van de AVV wordt verwacht dat zij voldoen aan eisen die gesteld worden aan Goed-verhuurderschap. Naast het behartigen van de belangen van deze verhuurders, wil de AVV ook het kennisniveau van de particuliere verhuurder in Arnhem vergroten.

 

De AVV is ervan overtuigd dat juist in dialoog met de gemeente Arnhem, maar ook met huurdersorganisaties, andere belanghebbenden en deskundigen, een breed gedragen woonbeleid in Arnhem tot stand kan komen.

Naast een helder woonbeleid pleit de AVV voor registratie door verhuurders van verhuurpanden op vrijwillige basis. Nette verhuurders krijgen op deze wijze de mogelijkheid om zichtbaar te worden. Het kan bovendien de gemeente Arnhem helpen om zich meer te richten op verhuurpanden die niet in beeld zijn gebracht.

 

De AVV staat ook voor ontmoeting tussen leden. We streven ernaar om jaarlijks 4 tot 5 bijeenkomsten te organiseren met interessante sprekers op het gebied van huurrecht, verhuurbeleid, verduurzaming etc. De thema's worden aangedragen door de leden en het bestuur. Na het officiële deel van de bijeenkomsten volgt een borrel.

Voor de corona-crisis hebben 4 bijeenkomsten plaatsgevonden, die goed bezocht zijn. We zullen nieuwe bijeenkomsten organiseren zodra de RIVM-richtlijnen dit toelaten.

 V 

 V 

A

Arnhemse verhuurders vereniging